Proxypedia.org - Free Proxy List

  1. Free Proxy List
  2. Brazil

Last (active) proxy list from Brazil (2):

  • 149.56.205.245:80 (Free proxy in Brazil, Paraíba)
  • 74.63.218.130:80 (Free proxy in Brazil, Mato Grosso do Sul)